Cùng nhau, chúng ta đã trải qua rất nhiều hoạt động ý nghĩa và giàu cảm xúc, từ những hoạt động văn hóa nội bộ, đào tạo huấn luyện hay các hoạt động thiện nguyện chung tay vì cộng đồng đến những "tinh thần Thép" khi ra trận quyết chiến Dự án.

Năm 2021, hi vọng tất cả anh chị em Lâm Thủy Mộc sẽ luôn tràn đầy nhiệt huyết chiến binh để cùng ghi dấu ấn với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa và đặc biệt hơn - cho một năm 2021 nhiều bứt phá và thành công.

12 sự kiện nỗi bật của Lâm Thủy Mộc năm 2020

12 sự kiện nỗi bật của Lâm Thủy Mộc năm 2020

12 sự kiện nỗi bật của Lâm Thủy Mộc năm 2020

12 sự kiện nỗi bật của Lâm Thủy Mộc năm 2020

12 sự kiện nỗi bật của Lâm Thủy Mộc năm 2020

12 sự kiện nỗi bật của Lâm Thủy Mộc năm 2020

12 sự kiện nỗi bật của Lâm Thủy Mộc năm 2020

12 sự kiện nỗi bật của Lâm Thủy Mộc năm 2020

12 sự kiện nỗi bật của Lâm Thủy Mộc năm 2020

12 sự kiện nỗi bật của Lâm Thủy Mộc năm 2020

12 sự kiện nỗi bật của Lâm Thủy Mộc năm 2020

12 sự kiện nỗi bật của Lâm Thủy Mộc năm 2020

12 sự kiện nỗi bật của Lâm Thủy Mộc năm 2020