Ngày 15/3/2021 đại diên ban lãnh đạo công ty Lâm Thủy Mộc đã trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đến nữ thủ lĩnh kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phượng - Tân Phó Giám đốc Kinh doanh của Lâm Thủy Mộc.

Tân phó giám đốc kinh doanh công ty Lâm Thủy Mộc

Tân phó giám đốc kinh doanh công ty Lâm Thủy Mộc

1 trong 5 giá trị cốt lõi của Lâm Thủy Mộc hướng tới là “Đầu tư cá nhân – Phát triển tập thể”- Luôn tâm niệm theo giá trị đó, Lâm Thủy Mộc chú trọng vào việc phát triển đội ngũ, tạo cơ hội phấn đầu và xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng cho những cá nhân tiêu biểu luôn hết mình vì công việc và đồng hành cùng Công ty.

Vừa qua, trong buổi họp toàn Công ty, cùng với màn giới thiệu nhân sự mới, Đại diện Ban lãnh đạo đã trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đến nữ thủ lĩnh kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phượng - Tân Phó Giám đốc Kinh doanh của Lâm Thủy Mộc.

Vai trò mới, trọng trách mới, xin chúc Chị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ban Lãnh đạo đã tin tưởng giao phó và cùng dẫn dắt đội quân chiến binh Lâm Thủy Mộc ngày càng phát triển.

Tân phó giám đốc - Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Tân phó giám đốc - Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Lễ bổ nhiệm phó giám đốc kinh doanh công ty Lâm Thủy Mộc

Lễ bổ nhiệm phó giám đốc kinh doanh công ty Lâm Thủy Mộc

Lễ bổ nhiệm phó giám đốc kinh doanh công ty Lâm Thủy Mộc

Lễ bổ nhiệm phó giám đốc kinh doanh công ty Lâm Thủy Mộc

Lễ bổ nhiệm phó giám đốc kinh doanh công ty Lâm Thủy Mộc