Đến hẹn lại lên, cứ ngày 20 hằng tháng là ngày mà tất cả các LTMers mong đợi. Sau bao nỗ lực, cố gắng thì các chiến binh lại tiếp tục ghi tên mình vào bảng vàng vinh danh của Lâm Thủy Mộc.

Đại hội hoa hồng tháng 5 tại Lâm Thủy Mộc

Đại hội hoa hồng tháng 5 tại Lâm Thủy Mộc

Vào chiều hôm qua, ngày 20/5/2021, Mr. Hải - Giám đốc Kinh doanh và Mr. Hòa - P.Giám đốc Kinh doanh đã đại diện Công ty Lâm Thủy Mộc trao hoa hồng cho những chiến binh có kết quả xuất sắc với tinh thần Thép, dù dịch bệnh cũng không ngăn được ý chí và nhiệt huyết của các bạn.

Tin rằng, với sự chuyên nghiệp, tận tâm và khát khao của mình, các  chiến binh Lâm Thủy Mộc sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp hơn nữa cùng những Dự án hấp dẫn của Công ty.

Chúng ta - những chiến binh Lâm Thủy Mộc cùng đảm bảo sức khỏe và cùng nhau thực hiện giấc mơ chung của sự thành công! 

Đại hội hoa hồng tháng 5 tại Lâm Thủy Mộc

Đại hội hoa hồng tháng 5 tại Lâm Thủy Mộc

Đại hội hoa hồng tháng 5 tại Lâm Thủy Mộc

Đại hội hoa hồng tháng 5 tại Lâm Thủy Mộc