Vừa qua, sáng ngày 18/07/2022 công ty Lâm Thủy Mộc đã chào đón hai nhân tố mới với cương vị mới cùng trách nhiệm mới và được Chủ tịch Hội đồng Thành viên - Trần Thanh Ngọc bổ nhiệm về chức vụ như sau:
 
Ngô Tấn Đồng chức vụ GIÁM ĐỐC KINH DOANH
 
Nguyễn Bá Thanh Huyền chức vụ TRƯỞNG PHÒNG ĐẦU TƯ & KHAI THÁC
 
Xin nhiệt liệt chúc mừng hai lãnh đạo. Hi vọng rằng, trong thời gian tới chúng ta có thể đồng hành với nhau lâu nhất. Cùng ban lãnh đạo chèo lái đưa con thuyền Lâm Thủy Mộc chạm đỉnh vinh quang. 
Một lần nữa xin chúc mừng hai lãnh đạo mới tại Lâm Thủy Mộc!