icon gioi thieu Giới thiệu icon ban lanh dao Ban lãnh đạo icon lam thuy moc Về trang chủ icon gia tri cot loi Giá trị cốt lõi icon he thong Hệ thống
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
" Khi bạn còn trẻ, hãy cứ KHÁT KHAO, hãy cứ ĐAM MÊ, hãy cứ DẠI KHỜ. "
Hoàng Ngọc Hải
Hoàng Ngọc Hải
Tổng Giám Đốc LTM Center
" Không có gì là không thể với một người luôn biết cố gắng "
Phòng Minh Đức
Phòng Minh Đức
Giám Đốc Marketing
" Có 2 cách để thay đổi cuộc đời bạn : BẮT ĐẦU những hành động tích cực hoặc NGỪNG LẠI những hành động tiêu cực "
Nguyễn Thị Như Ý
Nguyễn Thị Như Ý
Kế Toán Trưởng
" Điều khó khăn nhất là quyết định hành động, phần còn lại chỉ đơn thuần là sự kiên trì. "
Nguyễn B. T. Huyền
Nguyễn B. T. Huyền
Trưởng phòng Đầu Tư
" Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi "
Phạm Phương Anh
Phạm Phương Anh
Trưởng Phòng Kinh Doanh
" Một đội ngũ thành công là nhiều bàn tay và một trí tuệ "
Lê Duy Nhật Văn
Lê Duy Nhật Văn
Trưởng Phòng Kinh Doanh
" Không cá nhân nào có thể tự chiến thắng trận đấu "
NGUYỄN DOÃN ĐỨC
NGUYỄN DOÃN ĐỨC
Trưởng Phòng Kinh Doanh
" Chỉ có làm bằng cái “TÂM” thì mới có thể vươn tới cái “TẦM” "