Cùng học ca dao tục ngữ nghề Sale với Lâm Thủy Mộc
"Bạn bè là nghĩa trước sau
Đọc xong nhớ tag bạn vào học chung"
-------------
Các vị trí vẫn đang tìm kiếm đồng đội của Lâm Thủy Mộc Corporation:
 
1. Khu vực Đà Nẵng:
+ 20 Chuyên viên tư vấn BĐS: https://tinyurl.com/y6ep4pxc
Link ứng tuyển nhanh: https://bit.ly/3fhbo5L
 
2. Khu vực Huế:
+ 02 Trưởng phòng Kinh doanh: https://tinyurl.com/na486t9n
+ 10 Chuyên viên Kinh doanh: https://tinyurl.com/yckcsrnw
Link ứng tuyển nhanh: https://tinyurl.com/8jare4bb
 
----------- LTM ------------