Chỉ thị số 04/CT-UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với những hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn.

Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTB ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp cho biết, hiện nay vẫn còn một số trường hợp chưa đánh giá khách quan, công khai, minh bạch và chưa đảm bảo các tiêu chí trong quá trình đấu giá dẫn đến khiếu nại. UBND tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, mặc dù những kết quả đã đạt được trong các hoạt động đấu giá tài sản vẫn còn một số tồn tại cũng như hạn chế về việc định giá, xác định giá khởi điểm của các tài sản đưa ra bán đấu giá chưa sát với giá thị trường, nhất là các mức giá đất và quá trình đánh giá chấm điểm vẫn còn chưa trung thực.

Ngoài ra, ở một số cơ quan người có tài sản đấu giá vẫn còn thiếu trách nhiệm trong việc giám sát xử lý tài sản và lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, các tình trạng xấu vẫn còn xảy ra như bao che, thông đồng, dìm giá, sân sau và dàn sếp kết quả. Chất lượng cũng như năng lực của một số đấu giá viên vẫn còn hạn chế và xuất hiện nhiều tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức đấu giá với nhau về tài sản. Quá trình xử lý, các vi phạm cũng chưa được thường xuyên trong các hoạt động đấu giá và chưa thật sự mang tính răn đe.

Nên vì thế, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Thủ tướng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện xã, thành phố phải khắc phục các hạn chế, nhằm để quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả về Luật Đấu giá tài sản với các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đưa ra yêu cầu về tăng cường kiểm tra và giám sát đối với việc chấp hành pháp luật của những người có thẩm quyền quản lý tài sản, người có tài sản trong việc đưa các tài sản ra đấu giá và các tổ chức xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá.

Và cần quán triệt về các chỉ đạo của người có tài sản lựa chọn hình thức đấu giá, bước giá phù hợp với từng cuộc đối giá, nhằm để đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động đấu giá tài sản.

Cùng với đó, là tổ chức thực hiện các cuộc thí điểm về việc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến đối với một số loại tài sản như: tài sản công, tài sản quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất hoặc tài sản thuộc sở hữu nhà nước gắn liền với quyền sử dụng đất có giá trị lớn, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vị trí đất thuận lợi, tài sản quyền khai thác khoáng sản cần phải được công khai, minh bạch, hiệu quả, tránh gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Đấu giá tài sản tại Quảng Nam 

Xử lý hành vi gây rồi, cản trở, đe dọa, khống chế, hàng hung người tham gia đấu giá.

UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị triển khai xử lý các hành vi về gây rối, đe dọa, khống chế, cản trở, hành hung người tham gia đấu giá và trục lợi từ các hoạt động đấu giá để thông đồng với nhau, điều được xử xý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị có liên quan về triển khai nên đưa ra các biện pháp nhằm để hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc đấu giá, nhất là các cuộc đấu giá tài sản công có giá trị lớn, phức tạp và có nhiều người tham gia đấu giá.

UBND các huyện, thị xã, thành phố nên chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở ngành có liên quan để tổ chức và công bố công khai các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch có liên quan, tiến độ triển khai dự án phát triển cơ sở hạ tầng và các dự bất động sản. Đối với những dự án lớn thì Cổng thông tin điện tử của địa phương phải để các tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu nhằm minh bạch thông tin, ngăn chặn các hiện tượng đầu cơ nhằm để đẩy giá trị dự án trục lợi.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam còn yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đấu giá theo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục của Luật đấu giá tài sản và các văn bản được hướng dẫn thi hành, các văn bản pháp luật có liên quan.

Về tổ chức không được tự đặt thêm điều kiện, yêu cầu đối với những người đăng ký tham gia đấu giá ngoài quy định của pháp luật. Ngoài ra, không được gây khó khăn, cản trở quá trình mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hoặc thông đồng, móc nối với những có tài sản đấu giá, tránh trường hợp thổi gian và làm sai lệch các kết quả đấu giá để trục lợi, người tham gia đấu giá dìm giá. 

Nhấn xem ngay: >>>   Dự án The Faifo Complex