UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay vẫn còn tình trạng khiếu nại, khiếu kiện tại các dự án thuộc khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc

Công văn số 146/UBND-KTN được ký do Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa đưa ra một số chỉ đạo về các giải pháp để có thể thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển được một cách an toàn, lành mạnh và bền vững trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh đã có những dấu hiệu khả quan hơn về sự chuyển biến tích cực, nhằm để góp phần phát triển nền kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhưng bên cạnh đó, cũng còn có một số tình trạng vẫn còn diễn ra như việc khiếu nại, khiếu kiện tại một số dự án.

Nên vì thế, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu tập trung tháo gỡ những vướng mắc về pháp luật cũng như những thủ tục chuẩn bị đầu tư cho một số dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô thị và tổ chức thực hiện các công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo theo đúng tiến độ yêu cầu, nhằm để có thể khắc phục được một số tồn tại bất cập của thị trường. Ngoài ra, còn tăng cường thêm công tác quản lý thị trường bất động trên địa bàn tỉnh để phát triển được một cách an toàn, lành mạnh và bền vững.

Kèm với đó là, khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt về quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn và quy hoạch kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Xử lý về việc khiếu kiện khiếu nại

Bên cạnh đó, cần phải thực hiện công khai minh bạch các thông tin quy hoạch xây dựng, danh mục, tiến độ triển khai về các dự án để phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản, đặc biệt là các dự án lớn công khai việc sáp nhập, thành lập, nâng cấp đơn vị hành chính tại địa phương và ngăn chặn được các hiện tượng tung tin đồn thổi đầu cơ nhằm để đẩy giá trục lợi bất hợp pháp.

UBND tỉnh Quảng Nam, còn đưa ra các yêu cầu về việc theo dõi chặt chẽ, kịp thời, nắm bắt các thông tin về tình hình thị trường diễn ra như thế nào và từ đó thực hiện các biện pháp bình ổn giá một cách kịp thời để tránh các tình trạng về bong bóng và sốt đất bất động sản trên địa bàn theo thẩm quyền.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam còn yêu cầu Sở xây dựng tổ chức công khai các danh mục dự án, quỹ đất theo trình tự thủ tục phát triển nhà ở, khu dân cư, khu đô thị bất động sản trên địa bàn nhằm để kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư bất động sản trong và ngoài nước có thể dễ dàng tiếp cận và tham gia đầu tư nhà ở, bất động sản. Thêm vào đó, còn đôn đốc nhà đầu tư và các cơ quan có liên quan báo cáo tình hình và tổng hợp thực hiện các dự án theo quy định về đầu tư nhà ở trên địa bàn.

Đối với Công an tỉnh Quảng Nam sẽ chủ trì và phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương để tăng cường và nắm bắt tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Và xử lý nghiêm trọng các hoạt động về các sàn giao dịch bất động sản, hoạt động môi giới bị vi phạm pháp luật, các hành vi trốn thuế hoặc đưa ra các thông tin không chính xác gây tác động tiêu cực đến các hoạt động của thị trường bất động sản tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Về UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm về việc rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo đúng quy định của pháp luật. Cần tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các tình trạng vi phạm về pháp luật về xây dựng đất đai đúng theo chứng năng và thẩm quyền.

Kèm theo đó, cũng cần tăng cường các biện pháp quản lý, ngăn chặn việc chia tách “ phân lô bán nền “ tại các khu vực chưa được cho phép đầu tư và thiếu hệ thống hạ tầng. Tăng cường các công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm các sàn giao dịch bất động sản, các tổ chức cá nhân hành nghề bất động sản, vi phạm pháp luật đất đai và các loại pháp luật có liên quan, chấn chỉnh nhiều hành vi mua bán trao tay, trái pháp luật gây nhiễu loạn thông tin thị trường bất động sản.,...