Nhằm kết nối các CBNV, tăng khả năng tương tác giao lưu sau những giờ làm việc hết mình; vừa qua, Lâm Thủy Mộc Huế đã tổ chức chương trình sinh hoạt Trò chơi ô chữ và Talkshow chia sẻ hành trình đồng hành cùng Lâm Thủy Mộc.

Talkshow hành trình đồng hành cùng Lâm Thủy Mộc

Talkshow hành trình đồng hành cùng Lâm Thủy Mộc

Chương trình sinh hoạt trò chơi ô chữ được tổ chức bởi A Minh- Trưởng VP Huế và Phòng Nhân sự. Mở đầu chương trình là tiết mục đơn ca của Cô gái xứ Huế dễ thương - "Ny Alone". Sau đó, các CBNV đã cùng giải mã từng ô chữ liên quan tới kiến thức dự án, chia sẻ những giá trị cốt lõi của công ty để rồi tìm ý nghĩa và giải mã ô chữ đặc biệt cũng như lắng nghe những chia sẻ về hành trình đồng hành cùng Lâm Thuỷ Mộc - Thông điệp mà Công ty và Ban Lãnh đạo gửi tới các bạn. 

Talkshow hành trình đồng hành cùng Lâm Thủy Mộc

Talkshow hành trình đồng hành cùng Lâm Thủy Mộc

Talkshow hành trình đồng hành cùng Lâm Thủy Mộc

Talkshow hành trình đồng hành cùng Lâm Thủy Mộc