Công văn số 435/SKHĐT-TH được sự ủy quyền của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi đưa ra các góp ý dự thảo về Quy hoạch của tỉnh Quảng Nam tại thời kỳ 2021 – 2023 và tầm nhìn đến 2025

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu Tư Quảng Ngãi cho biết, hiện tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất về các nội dung của dự thảo theo Quy hoạch của tỉnh Quảng Nam và dự thảo Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch của tỉnh Quảng Nam tại thời kỳ 2021 – 2023 và tầm nhìn đến năm 2025

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quãng Ngãi còn góp ý thêm về vấn đề ưu tiên đẩy mạnh liên kết của các địa phương nằm trong khu vực duyên hải Trung Bộ và Tây Nguyên, với mong muốn kết nối và khai thác tối đa tiềm năng về lợi thế trong các lĩnh vực, nhằm để có thể đẩy mạnh và phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội về đảm bảo an ninh quốc phòng. Đặc biệt, trong đó cần phải tập trung liên kết hợp tác, quảng bá du lịch và khai thác tối đa tiềm năng đối với những thế mạnh của từng địa phương, từ đó để có thể hình thành được các tour về hành trình di sản, kết nối miền Trung Tây Nguyên và biển đảo.

Ngoài ra, Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt đối với đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung về xây dựng KKT Dung Quất của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045. Và trong đó, định hướng chính là phát triển kết nối về phía Bắc cộng sinh với Khu kinh tế Mở Chu Lai.

Nên vì thế, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, cần tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa về các công tác phối hợp trong việc lập quy hoạch, đầu tư xây dựng và khai thác chung cư hạ tầng của Khu kinh tế mở Chu Lai và KKT Dung Quất về giao thông cảng biển, đường hàng không, đường bộ ven biển,.. và sau đó sẽ tiến đến đường sắt, nhằm để phát huy hiệu quả về cơ sở hạ tầng, tiết kiệm được nguồn vốn đầu tư từ ngân sách.

Tiếp đến, cần phải quy hoạch các tuyến giao thông kết nối từ Nhà ga sân bay Chu Lai đến ranh giới phía Nam để kết nối với hệ thống giao thông trục chính của KKT Dung Quất, Quảng Ngãi. Từ đó, giúp cho việc kết nối giao thông được thông suốt với tỉnh Quảng Ngãi – Sân bay Chu Lai – Quảng Nam.

Qua đó, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa và hành khách để phát huy tối đa tiềm năng về lợi thế của sân bay Chu Lai. Tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội, sẽ kiến nghị Chính phủ về thống nhất đầu tư nâng cấp và mở rộng thành Cảng hàng không Quốc tế theo định hướng của Quy hoạch quốc gia tại thời kỳ 2021 – 2023 và tầm nhìn đến năm 2050.

Thêm vào đó, Sở còn đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải sớm triển khai xây dựng tuyến Cao tốc Quảng Nam – Quảng Ngãi. Theo Quyết định 1454/QĐ-TTG ngày 1/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về Quy hoạch mạng lưới đường bộ tại thời kỳ 2021 – 2023 và tầm nhìn đến năm 2050, nhằm để hoàn thiện được mạng lưới hạ tầng giao thông của vùng theo Quy hoạch và cũng như tạo sự liên kết về động lực phát triển hành lang kinh tế của khu vực duyên hải Trung Bộ - Khu vực Tây Nguyên kết nối với Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan

Tham khảo ngay: >>> Dự án The Faifo Complex