UBND thị xã Điện Bàn thực hiện tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc quản lý thực hiện dự án Khu dân cư Thống Nhất chưa đúng quy định do UBND Tỉnh Quảng Nam yêu cầu.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam vừa đưa ra chỉ đạo về việc quyết toán các chi phí tư vấn đầu tư cho dự án Khu dân cư Thống Nhất, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đối với việc UBND thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư về dự án Khu dân cư Thống Nhất, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn không trình lên cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn, nhưng đã tổ chức lựa chọn nhà thầu là chưa tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục quy định theo khoản 1 Điều 6 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

Qua đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn phải tổ chức kiểm điểm tập thể các cá nhân có liên quan trong việc quản lý thực hiện dự án về việc làm chưa đúng quy định.

Và UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho Sở Tài chính chủ trì tổ chức cuộc họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND thị xã Điện Bàn để thống nhất hướng xử lý quyết toán chi phí tư vấn đầu tư về dự án Khu dân cư Thống Nhất, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn trong việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Đối với những trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì Sở Tài chính sẽ báo cáo với hội tham mưu UBND tỉnh trước ngày 15/2/2023 để xem xét và chỉ đạo.

Dự án Khu dân cư Thống Nhất 

Ở thời điểm trước đó, ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và chỉ đạo giải quyết các vướng mắc có liên quan đến nghĩa vụ tài chính về dự án Khu dân cư Thống Nhất, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Theo đó, qua kết luận tại cuộc họp ông cho biết, về dự án Khu dân cư Thống Nhất tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn trước đây là do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, sau đó đã giao cho UBND huyện Điện Bàn làm chủ đầu tư theo Công văn số 1145/UBND-KTN ngày 16/4/2009 của UBND tỉnh và thời gian sau đã giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam Đà Thành làm chủ đầu tư.

Hiện, dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt theo mức thu tiền sử dụng tại Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 tại đó đã được khấu trừ khoản chi phí chuyển giao dự án của các chủ đầu tư trước đó, khi xác định tiền sử dụng đất còn lại là do doanh nghiệp phải nộp theo ngân sách của Nhà nước.

Mức kinh phí phải chuyển trả cho Sở Giao thông vận tải và UBND thị xã Điện Bàn là khoản chi phí đầu tư dự án đã được Sở Tài chính thẩm tra quyết toán dự án dừng thực hiện, nên vì vậy Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành sẽ có trách nhiệm hoàn trả lại và tính vào chi phí đầu tư dự án.

Về phía Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà thành sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với dự án. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị khẩn trương tập trung thực hiện một số nội dung có liên quan.

Tham khảo ngay:    >>> Dự án The Faifo Complex