Quyết định số 776/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam vừa mới ban hành về việc đưa ra Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2023 tỉnh Quảng Nam.

Trong lĩnh vực đô thị, tỉnh Quảng Nam sẽ ưu tiên thu hút và thúc đẩy đầu tư đối với các dự án về phát triển bất động sản, đô thị, nhà ở có quy mô lớn để tạo động lực phát triển đô thị tại các khu vực vùng Đông. Bên cạnh đó, còn có thể thu hút được các dự án bất động sản, nhà ở có quy mô phù hợp tại các thị trấn, huyện khu vực vùng Tây.

Theo đó, nên tập trung phát triển với các khu đô thị đồng bộ, hiện đại, tiêu chí xanh theo hướng đô thị thông minh, sinh thái, gắn kết và phát triển đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp của tỉnh và có tính kết nối trong nước và quốc tế. 

Cụ thể, trong năm 2023 tỉnh Quảng Nam sẽ ưu tiên thu hút đầu tư 26 dự án đô thị bao gồm: khu đô thị hỗn hợp phía Đông thành phố Tam Kỳ quy mô 1.365ha, khu đô thị hỗn hợp trục Nguyễn Tất Thành quy mô 746.20ha, khu đô thị nghỉ dưỡng ven sông Trường Giang 2 có quy mô 260ha, khu đô thị hỗn hợp đa chức năng tại phương Hòa Hương có quy mô 223 ha, khu đô thị Nam trục chính Tam Thăng có quy mô 215ha, khu đô thị Chu Lai quy mô khoảng 195,24ha, khu đô thị Công viên đồi An Hà 174 ha, khu đô thị hỗn hợp ven sông Đào quy mô 120 ha, khu đô thị Đông Nam Nam Phước quy mô 120 ha.

Về dự án khu đô thị, thương mại du lịch Bình Minh sẽ có quy mô 80ha, khu dân cư phía Tây thị trấn Ái Nghĩa quy mô 49,9 ha, khu dân cư khu 5 thị trấn Ái Nghĩa quy mô 40 ha, khu đô thị Bắc Tiên Kỳ quy mô 35,19ha,..

Quảng Nam ưu tiên mở rộng dự án lớn 

Đối với lĩnh vực khu, cụm công nghiệp – sản xuất công nghiệp, tỉnh Quảng Nam cũng sẽ ưu tiên thu hút đầu tư 24 dự án gồm, dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình quy mô 655 ha, dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đại Lộc quy mô 600 ha, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh 3 quy mô 397ha, dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp công nghệ cao Thăng Bình quy mô 310 ha, dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thăng Bình 1 quy mô 245 ha

Về lĩnh vực du lịch, tỉnh Quảng Nam sẽ ưu tiên thu hút 23 dự án gồm, Quản lý vận hành khu du lịch Di tích lịch sử Trung Trung Bộ - Nước Oa quy mô 700 ha, khu phức hợp du lịch, nghĩ dưỡng sinh thái Hồ Phú Ninh quy mô 500ha, khu sinh thái Làng cổ Lộc Yên – Lò Thung quy mô khoảng 427,96 ha, khu du lịch Hòn Kẽm Đá Dừng kết hợp với nông nghiệp công nghệ cao quy mô 300ha, dự án phát triển du lịch sinh thái Suối Nước Ví quy mô 300 ha.

Dự án Khu du lịch sinh thái Đồng Lớn quy mô 200 ha, dự án đầu tư phát triển Khu du lịch sinh thái Đại Bình quy mô 150 ha, khu nghĩ dưỡng Thạch Bàn quy mô 100 ha, khu du lịch sinh thái ven sông Trường Giang quy mô 80 ha

Tham khảo ngay:   >>> Dự án The Faifo Complex