Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Ông Trần Anh Tuấn cho biết, vừa yêu cầu nghiên cứu cụ thể về các loại hình nhà ở xã hội nhằm để phục vụ cho từng nhóm đối tượng và ưu tiên đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội tại các vùng động lực như: Hội An, Núi Thành và Tam Kỳ.

Theo thông báo số 99/TB-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam, ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Quảng Nam đưa ra kết luận tại buổi làm việc với Sở Xây dựng và các cơ quan đơn vị xây dựng về đề án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

Trong đó, Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 7/10/2022, đã được UBND tỉnh phê duyệt theo yêu cầu của HĐND tỉnh và Ông Trần Anh Tuấn yêu cầu Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tập trung rà soát tổng thể đối với các chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030. 

Đi cùng với đó, là việc rà soát, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong công tác lập quy hoạch, bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội theo quy định.

Về Sở Xây dựng sẽ chịu trách nhiệm trong việc nghiên cứu, tham mưu với UBND tỉnh trong quá trình Xây dựng các đề án về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh ngay sau khi đề án : Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp thuộc giai đoạn 2021 đến 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, Ông Trần Anh Tuấn lưu ý, nên phân tích và đánh giá về các hiện trạng dự báo một cách cụ thể đối với từng nhu cầu của từng địa phương trong tương lai, để đề ra được các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian sắp tới và cần phải xác định rõ vị trí, quy mô nhà ở xã hội để bổ sung vào các hồ sơ quy hoạch được duyệt, cần nghiên cứu cụ thể về loại hình nhà ở xã hội để có thể phục vụ được nhiều nhóm đối tượng khách hàng, đặc biệt nên ưu tiên và phát triển về các dự án nhà ở xã hội thuộc các vùng động lực như: Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn và Núi Thành.

Các quỹ đất về nhà ở xã hội được hình thành mới theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 và số 3367/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 thì Sở Xây dựng đã phối hợp với Sở Kế Hoạch và Đầu tư, các địa phương, Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh công khai danh mục để có thể thu hút được nhiều đầu tư theo quy dịnh của pháp luật.

Ngoài ra, ông Tuấn cũng yêu cầu Sở Xây dựng nên chủ động theo dõi các nội dung về điều chỉnh cơ cấu, chính sách, các văn bản quy định pháp luật theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ trong việc tham mưu của UBND tỉnh kịp thời, điều chỉnh các quy định về đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn.

Quảng Nam ưu tiên xây dựng nhà ở xã hội 

Quảng Nam đang triển khai những dự án nhà ở xã hội nào.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung trong việc phối hợp triển khai thực hiện những nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao  cho liên quan đến các dự án đang được triển khai thực hiện. Trong đó, những dự án được giao như: khu nhà ở cho người có thu nhập thấp tại Khu Công Nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc do Công ty CP Tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và dịch vụ thể thao du lịch STO làm chủ đầu tư và khu nhà ở cho người có thu nhập thấp tại Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc do Công ty TNHH Bất động sản Châu Âu làm chủ đầu tư.

Nhưng đối với các dự án như: Khu dân cư Nhị Trưng Cồn Thu, Khu dân cư có kết hợp chỉnh trang đô thị Khối Lâm Sa – Tu Lễ - Xuân Hòa, Khu dân cư mới 2A ở giai đoạn 2, Khu đô thị Cồn Tiến, Khu đô thị Thanh Hà, Khu dân cư Hà My Đông A, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hội An và Thị xã Điện Bàn, các ngành liên quan kiểm tra, rà soát tình hình triển khai đầu tư xây dựng, nhất là quỹ đất dành cho việc phát triển nhà ở xã hội để đôn đốc các Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Đối với việc thực hiện đầu tư quỹ đất này, cần được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật trong việc đề xuất các loại hình đầu tư. Ngoài ra, cần phải đảm bảo và tuân thủ theo các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng đề ra để thực hiện theo các thủ tục đầu tư.

Thêm vào đó, đối với những dự án về Khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài, Khu dân cư An Phú đề xuất bàn giao về địa phương, UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh theo chức năng nhiệm được đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện và nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật dự án để bàn giao về địa phương thực hiện các thủ tục cần đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Tham khảo thêm:   >>>  Dự án The Faifo Complex