Mới đây, ông Lê Trí Thanh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành yêu cầu về Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai tạm dừng thực hiện các đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị, dịch vụ, khu công nghệ cao, khu phi thuế quan đang tổ chức lập và ngoại trừ các phân khu khu đô thị Chu Lai đã được HĐND tỉnh thống nhất ban hành Nghị quyết.

Thông báo số 96/TB-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam vừa kết luận của ông Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo về triển khai các hồ sơ quy hoạch phân khu chức năng trong khu kinh tế mở Chu Lai và thẩm quyền lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch chi tiết đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ông Lê Trí Thanh – UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tại thời gian qua các cơ quan, đơn vị đã rất tích cực trong việc phối hợp triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch phân khu trong khu kinh tế mở Chu Lai góp phần triển khai thu hút đầu tư trên địa bàn.

Nhưng bên cạnh đó, qua quá trình lập quy hoạch thì còn một số nội dung liên quan đến nhiều yếu tố mới xuất hiện, cần được xem xét nghiên cứu kỹ lưỡng để đề xuất và cập nhật vào quy hoạch của tỉnh Quảng Nam tại thời kỳ 2021 – 2030 với tầm nhìn đến năm 2050 và đang lấy ý kiến của các Bộ, ngành, trung ương để trình lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2023.

Cùng với đó, thì hiện nay có rất nhiều quy định mới liên quan cũng được ban hành

Nên vì thế, để đảm bảo đồng bộ về định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, nhất là Quy hoạch tỉnh Quảng Nam với chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung cho khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2030 tầm nhìn 2050 thì đã được thủ tướng Chính phủ thống nhất với UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai chịu trách nhiệm thực hiện cho các nội dung có liên quan.

Trong đó, cụ thể như, tạm dừng thực hiện đối với các đồ án Quy hoạch có phân khu khu đô thị, dịch vụ, khu công nghệ cao, khu phi thuế quan đang tổ chức lập. Về Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai nên khẩn trương đề xuất việc xây dựng kế hoạch thực hiện theo quy hoạch gửi Sở Xây dựng thẩm định và tham mưu của UBND tỉnh để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Khu kinh tế mở Chu Lai 

Theo quy định tại Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ đề ra, nên tập trung vào việc rà soát hồ sơ quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai để đề xuất phạm vi ranh giới, chỉ tiêu quy hoạch của các phân khu khu chức năng phù hợp với Quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai được duyệt, xây dựng lộ trình thực hiện của các đồ án quy hoạch gắn với thu hút đầu tư trên địa bàn theo kế hoạch từ 5 năm, 10 năm hay hàng năm với các nội dung khác có liên quan đến quy định

Về Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai sẽ tiếp tục rà soát các dự án đã và đang triển khai để đánh giá được toàn diện tình hình thực tế của dự án và khả năng của chủ đầu tư. Các trường hợp mà dự án không thể tiếp tục thực hiện cần phải nghiên cứu để đưa ra được các đề xuất điều chỉnh cho phù hợp trong hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung của khu kinh tế.

Đối với ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai sẽ chịu trách nhiệm về việc rà soát các đồ án quy hoạch phân khu của các khu công nghiệp đã được phê duyệt do nhiều chủ đầu tư thực hiện trong cùng một khu công nghiệp theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế mở Chu Lai được thực hiện một cách hoàn chỉnh hồ sơ khớp nối hạ tầng toàn bộ khu công nghiệp.

Về Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp được giao nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu các Khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và khu chức năng về bên trong của Khu kinh tế mở Chu Lai, riêng khu vực thành phố Tam Kỳ sẽ được UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức lập

Ngoài ra, về khu chức năng sẽ được quy hoạch phân khu có phạm vi ranh giới vừa bên trong và vừa bên ngoài, còn về khu kinh tế mở Chu Lai thì sẽ được giao cho các địa phương tổ chức lập,... 

Xem ngay:    >>> Dự án The Faifo Complex