Ngày 6/2/2023, Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký ban hành Quyết định số 215/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Hội An đối với dự án Công viên văn hóa chủ đề “ Ấn tượng Hội An “

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt bổ sung dự án Khu Công Viên văn hóa với chủ đề “ Ấn tượng Hội An “ tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Hội An.

Tại đây, dự án được thực hiện tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An với diện tích gồm 88.891,3 m2, được lựa chọn sử dụng với mục đích làm đất thương mại và dịch vụ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam còn yêu cầu UBND thành phố Hội An nên có trách nhiệm rà soát, cập nhật đối với dự án Khu Công viên văn hóa chủ đề “ Ấn tượng Hội An vào hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất tại thời kỳ 2021 – 2030 của thành phố Hội An, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thẩm định, để trình lên UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

UBND thành phố Hội An cần theo dõi, giám sát việc quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường của chủ đầu tư đối với các dự án theo đúng quy định.

Về Sở Tài nguyên và Môi trường phải có trách nhiệm hướng dẫn UBND thành phố Hội An hoàn chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tại thời kỳ 2021 – 2030 của thành phố Hội An theo thẩm định, trình lên UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo đúng quy định.

Đối với phía Công ty Cổ phần Gami Hội An cần phải chịu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định và quản lý sử dụng đất theo đúng mục đích, để đảm bảo hiệu quả.

Trong việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Nam đưa ra cho thành phố Hội An, nhằm để thực hiện Kết luận thanh tra số 956/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Dự án Công viên văn hóa " Ấn Tượng Hội An " 

Thông báo số 2123/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban hành về thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch. Trong đó, có nhiều nội dung liên quan đến Công viên văn hóa chủ đề “ Ấn Tượng Hội An “ tại thời điểm trước đó.

Thanh tra Chính phủ còn cho biết, ở thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư này thì dự án chưa có trong danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất, chưa đảm bảo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định chủ trương đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Xây dựng năm 2014.

Về chủ trương cấp phép xây dựng dự án nêu tại Văn bản số 2180/UBND-KTTH ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh vẫn chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014

Với dự án này, đã được Sở Xây dựng xử phạt vi phạm hành chính do tổ chức thi công chưa có giấy phép xây dựng, vượt quá chiều cao so với quy hoạch được duyệt. Bên cạnh đó, theo Báo cáo số 44/BC-SXC ngày 6/3/2018 của Sở Xây dựng kiến nghị lên UBND tỉnh thống nhất về việc cho phép điều chỉnh chiều cao công trình khán đài ngoài trời là 16,3 m và đã được UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý tại Văn bản số 1292/UBND-KTN ngày 16/3/2018.

Từ những thông tin trên, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị chỉ đạo bổ sung dự án Công viên văn hóa chủ đề “ Ấn tượng Hội An “ vào kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Hội An. Ngoài ra, còn trình lên HĐND tỉnh bổ sung dự án Công viên văn hóa chủ đề “ Ân Tượng Hội An “ vào danh mục cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm của tỉnh để đảm bảo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013

Tham khảo ngay:   >>>  Dự án The Faifo Complex