Báo cáo số 91/BC-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam đưa ra về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu, nhà ở xã hội, thị trường bất động sản và quản lý nhà nước ngành nội vụ.

Trong đó, về thị trường bất động sản, UBND tỉnh Quảng Nam cũng cho biết hiện trên địa bàn tỉnh có 176 dự án khu dân cư, khu đô thị đang trong quá trình triển khai trên địa bàn tỉnh và 17 dự án mới được chấp nhận nhà đầu tư năm 2022, 2023.

Đa số các dự án tại tỉnh Quảng Nam đều thuộc loại hình:Khu dân cư và khu đô thị có quy mô vừa và nhỏ, nằm trong điều kiện giai đoạn hạ tầng đô thị chưa phát triển, nguồn lực khó khăn, địa phương thu hút đầu tư và chủ yếu là các doanh nghiệp địa phương và vùng lân cận thực hiện để phát triển hạ tầng đô thị và đạt được tiêu chí đô thị đó.

Còn về, loại hình nhà ở trên địa bàn tỉnh cũng đang trên đà phát triển và góp phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đô thị một cách đa dạng nhất với sự phát triển của nông thôn mới. Các sản phẩm về loại hình nhà ở bất động sản trên địa bàn tỉnh cơ bản có thể đáp ứng được nhu cầu của người dân cũng như có thể cung ứng được sức cung của thị trường.  

UBND tỉnh Quảng Nam cũng cho hay, hiện thị trường bất động sản nhà ở trên địa bàn tỉnh cơ bản đã phát triển lành mạnh. Nhưng, vẫn còn một số dự án xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện tập trung đông người. Với những tình trạng như vậy, cần nên chấn chỉnh, khuyến cáo các hoạt động kinh doanh bất động sản. Trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh cũng đã ban hành một số văn bản chỉ đạo trong việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản và hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp nói gì về dự án bất động sản Quảng Nam 

Nhiều khó khăn, vướng mắc

UBND tỉnh Quảng Nam cũng gặp phải nhiều khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, nguyên nhân gây ảnh hưởng chủ yếu đến tiến độ triển khai dự án đầu tư thường xuyên là gặp phải vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Còn đối với công tác xác nhận nguồn gốc đất, nhân khẩu phức tạp cũng gặp nhiều vướng mắc trong vấn đề thỏa thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất khó khăn, kéo dài.

Về quá trình xác định phạm vi, ranh giới triển khai dự án thì một số nhà đầu tư chưa thật sự nghiên cứu kỹ mức độ tác động đến các khu dân cư hiện hữu, để có thể đánh giá hiện trạng các yếu tố về hạ tầng cũng như kỹ thuật chưa đầy đủ, nên chưa thể tính toán phương án giải quyết ngay từ đầu, đến khi triển khai thực hiện thì dự án gặp phải một số vướng mắc dẫn đến bị động trong khâu xử lý và làm chậm trễ tiến độ thi công thực hiện dự án.   

Ngoài ra, còn có trường hợp ở giai đoạn đầu chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện thủ tục pháp lý thì nhà đầu tư vẫn đảm bảo năng lực. Nhưng, trong quá trình thực hiện dự án, do tình hình sản xuất kinh doanh gặp phải một số khăn, dẫn đến nguồn vốn không đảm bảo để tiếp tục thực hiện dự án và từ đó gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Bên cạnh đó, việc gián đoạn kéo dài tiến độ thực hiện dự án còn do quá trình hoàn thiện hồ sơ quy hoạch và thủ tục đầu tư đối với các dự án tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc và còn do dịch bệnh Covid – 19 bùng phát nên đã ảnh hưởng khá nhiều đến vấn đề kinh tế - xã hội và việc cách ly xã hội đã làm ảnh hưởng không ít đến tiến độ thực hiện của nhiều dự án đầu tư.

Đặc biệt, về hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, quy hoạch và lựa chọn nhà đầu tư vẫn còn gặp một số nội dung gây mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp với thực tiễn làm khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện.

Đối với các nội dung có liên quan đến vấn đề quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch chuyên ngành khách thiếu đồng bộ, chồng chéo, mâu thuẫn, khó thực hiện và không thống nhất.

Thêm vào đó, sự biến đổi giá cả nhất là về vật liệu xây dựng trong thời gian qua cũng đã làm ảnh hưởng nhất định đến tiến độ thực hiện dự án.

UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết thêm thị trường bất động sản nhà ở trên địa bàn tỉnh cơ bản phát triển lành mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn một sô khiếu nại, tập trung ở những nơi đông người