UBND tỉnh Quảng Nam, vừa đưa ra một số thông tin có liên quan đến việc kiến nghị của những người đã góp vốn đặt mua sản phẩm bất động sản tại các dự án ở Điện Bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam vừa phát đi Thông báo số 53/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Quang tại buổi tiếp công dân định kỳ của tỉnh

Ngày 21/02 Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Quang đã đưa ra buổi chủ trì tiếp nhiều nhóm công dân đến phản ánh tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, về việc góp vốn mua đất nền bất động sản tại thị xã Điện Bàn đã lâu, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được bàn giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Các dự án mà người dân phản ánh bao gồm: dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, dự án Khu đô thị Mỹ Gia do công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam, dự án Khu đô thị Viêm Minh – Hà Dừa do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn làm chủ đầu tư.

Sau khi, được người dân phản ánh thì ông Nguyễn Hồng Quang cho biết, trước tình hình triển khai các dự án bất động sản nêu trên thì các dự án như: Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverdide do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư cần phải có trách nhiệm trong việc thực hiện dự án

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu 2 chủ đầu tư là Công ty CP Bách Đạt và Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam đối với việc công ty chậm tiến độ thì việc này phải bàn bạc, đàm phán, thỏa thuận và ký phụ lục hợp đồng nhằm để đảm bảo, quản lý chặt chẽ hiệu quả nguồn tiền huy động của người dân và đảm bảo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án. Về việc này, các chủ đầu tư cần nên có trách nhiệm bố trí kinh phí và nguồn lực để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ đã đề ra.

Ông Quang còn cho biết thêm, đối với những trường hợp gia hạn này, thì các chủ đầu tư phải thực hiện về đảm bảo nguồn năng lực tài chính, những điều kiện về pháp luật, cương quyết để chủ đầu tư gia hạn tiến độ và chế tài mạnh trong việc xây dựng. Nếu các chủ đầu tư không thực hiện dự án, không đảm bảo các yêu cầu của UBND tỉnh tiếp tục triển khai dự án và không đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật, thì không cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án và sẽ tiến hành theo trình tự, về các thủ tục quy định của pháp luật để thu hồi dự án cũng như giải quyết được các vấn đề có liên quan.

Về các dự án Khu đô thị Mỹ Gia của Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam sẽ có trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định đã được đề ra của UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện loại nhà ở để bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng nhà ở trên các lô đất được phân lô liền kề theo quy định của pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản, xây dựng,...

Ở thời điểm hiện tại, thì các dự án đã hoàn thành công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng với các diện tích 6.04ha, trong tổng diện tích của dự án 10,81ha. Đối với các diện tích còn lại bao gồm 0,155ha đã được phê duyệt theo phương án bồi thường nhưng người dân vẫn chưa thống nhất nhận tiền, còn những diện tích gồm 4,62ha hiện đang thực hiện các thủ tục có liên quan để phê duyệt phương án bồi thường. 

Riêng, dự án Khu đô thị Viêm Minh – Hà Dừa cơ bản đã đầu tư hoàn thành trên diện tích được giao đất, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư đối với phần các Block của dự án. Ngoài ra, một số block còn lại sẽ được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi dự án được quyết toán hoàn thành.

Việc các chủ đầu tư yêu cầu người dân nộp thêm tiền lập hồ sơ và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao cho người dân theo hợp đã ký kết. Về việc này, thì đây được xem là giao dịch dân sự, không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, nên đề nghị người dân phải liên hệ với các chủ đầu tư hoặc đơn vị phân phối để thỏa thuận và giải quyết theo các hợp đồng đã ký kết, hoặc có thể đưa ra phương án khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để được giải quyết.

Các trường hợp khách hàng ký hợp đồng đặt cọc hay nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các block chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải thương lượng hoặc xem xét với các chủ đầu tư để đề nghị hoán đổi với các lô đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Được biết, dự án khu đô thị Bách Đạt có quy mô lên 8,1ha, hiện đã hoàn thành các công tác giải phóng mặt bằng 5,96ha và giao đất cho các chủ đầu từ là 5,7ha.

Ông Quang còn yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn chủ trì và phối hợp với các chủ đầu tư để tổ chức, cá nhân liên quan tiếp tục vận động, giải thích, hỗ trợ người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng để đầu tư hoàn thành hạ tầng khung và kết nối hạ tầng khu vực, với những phần diện tích 0,6ha ảnh hưởng đến hạ tầng khu vực. Bên cạnh đó, phải tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng đối với các diện tích còn lại của dự án

Ông Quang còn cho biết, đối với giá đất 5,7ha giao cho chủ đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì Công ty CP Bách Đạt An vẫn chưa nộp đủ thuế đất và Cục Thuế tỉnh cũng đã đưa ra nhiều biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo sử dụng nguồn tiền huy động của người dân qua đơn vị phân phối Công ty CP Hoàng Nhất Nam, thì UBND đã đề Nghị Công ty CP Bách Đạt An phải đàm phán và thỏa thuận với các đơn vị phân phối sử dụng nguồn tiền trên để chi trả cho công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước trong việc đẩy mạnh tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thành dự án. Nhưng, Công ty CP Bách Đạt An vẫn chưa tích cực, phối hợp nên đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Nhấn xem ngay:   >>> Dự án The Faifo Complex