Công văn số 122/UBND-KTN do ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký về việc chỉ đạo Thủ tục tách thửa liên quan đến việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ và giải quyết các vướng mắc về thủ tục đất đai của thị xã Điện Bàn 

Tại khoản 4 Điều 16 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 5/11/2020 của UBND. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan đến việc nghiên cứu lại các quy định về tách thửa và liên quan đến việc mở đường giao thông. 

Đối với những trường hợp chưa được quy định cụ thể về các văn bản pháp luật có liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng,.. thì phải làm văn bản xin ý kiến của Bộ Tài Nguyên và Môi trường và báo cáo với UBND tỉnh sửa đổi hoặc hủy bỏ để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, trước mắt các địa phương chưa giải quyết về việc này.

Việc tách thửa để chuyển nhượng, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn vùng Đông của tỉnh cần phải tiếp tục thực hiện theo đúng chỉ thị số 19/CTYBND ngày 13/11/2022 của UBND tỉnh, trong việc tăng cường quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn vùng Đông tỉnh Quảng Nam.

Chuyển mục đích sử dụng từ đất sang đất giao thông 

Những vướng mắc gì khi giải quyết hồ sơ xin mở đường giao thông, tách thửa đất

Về UBND thị xã Điện Bàn cho biết, theo sự triển khai và thực hiện đến nay tại khoản 4, Điều 16, Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 05/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam, thì trên địa bàn thị xã đã có được 30 trường hợp đảm bảo điều kiện cho phép lập thủ tục đầu tư xây dựng về cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ khớp nối với giao thông công cộng hiện có theo hướng dẫn.

Trong đó có 2 trường hợp đã có chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt bản vẽ Tổng mặt bằng chi tiết, đã đầu tư xây dựng đường giao thông cục bộ và đã được UBND xã, phường xác nhận việc đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Thêm vào đó, trên địa bàn cũng đã có 22 trường hợp về chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt bản vẽ tổng mặt bằng chi tiết, hiện đang trình hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất sang đất giao thông để đầu tư xây dựng đường giao thông cục bộ. Kèm theo đó, còn có 6 trường hợp cũng đã có chủ trương đầu tư, đang đợi trình phê duyệt hồ sơ bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng chi tiết.

Cũng theo UBND thị xã Điện Bàn, thì hiện nay tất cả các hồ sơ trên điều được tạm dừng triển khai các bước tiếp theo đối với việc đầu tư hạ tầng giao thông cục bộ để tách thửa mở đường. Về việc tạm dừng này, là do trong quá trình triển khai thực hiện , UBND thị xã Điện Bàn đã gặp phải nhiều vướng mắc liên quan đến thẩm quyền và ban hành hướng dẫn trình tự về các thủ tục tách thửa liên quan đến việc mở đường.

Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam chưa giao nhiệm vụ cho các địa phương triển khai thực hiện đối với nhiệm vụ này. Đối với khoản 4, Điều 16, Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 5/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam, thì chủ sử dụng đất phải đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Tuy nhiên, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cũng có ý kiến và góp ý cho biết, việc đầu tư hạ tầng giao thông được thực hiện theo quy định Luật đầu tư công. Nên vì thế, nếu đầu tư đường giao thông cục bộ đối với trường hợp tách thửa mở đường theo Luật đầu tư công thì không thể thực hiện được.

  Xem ngay:   >>> Dự án The Faifo Complex