Ngày 16/1/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Ông Lê Trí Thanh vừa ký Công văn số 320/UBND-KTN về việc phối hợp giải quyết đối với các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh Quảng Nam vừa đưa ra chỉ đạo cụ thể về các dự án nhà ở, khu đô thị và khu dân cư

Được biết, đối với những nhóm dự án hoàn thành, cơ bản hoàn thành sẽ được UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu Công Nghiệp tiến hành chủ trì, phối hợp với những địa phương có dự án làm việc với các chủ đâu tư để có thể đôn đốc hoàn thiện các hạng mục về hạ tầng kỹ thuật, cam kết thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành hồ sơ và các thủ tục nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng sớm, quyết đoán dự án.

Về những dự án chậm tiến độ do gặp phải nhiều vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng

UBND tỉnh Quảng Nam giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để  đề xuất các cấp có thẩm quyền nhằm xem xét và giải quyết các phương án có liên quan, đối với những dự án chậm tiến độ do gặp phải một số vướng mắc về việc giải phóng mặt bằng. 

Với những dự án có diện tích vướng giải phóng mặt bằng tỷ lệ nhỏ so với tổng diện tích dự án sẽ có khả năng giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại cao, nếu được dân cư cộng đồng ủng hộ và các nhà đầu đầu tư quyết tâm thực hiện thì UBND tỉnh Quảng Nam sẽ cho gia hạn tiến độ thực hiện những dự án phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Ngoài ra, đối với những nhóm dự án có diện tích vướng giải phóng mặt bằng với tỷ lệ lớn so với tổng diện tích dự án sẽ có khả năng giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại không cao và nếu cộng đồng dân cư không ủng hộ thì cần phải điều chỉnh tách phần diện tích không thể giải phóng ra khỏi mặt bằng dự án để đưa vào chỉnh trang.

Những chỉ đạo về tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp sẽ được các phòng, đơn vị, địa phương đẩy nhanh quá trình công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, dứt điểm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công, hoàn thành toàn bộ dự án đáp ứng được mục tiêu và quy mô đề ra. 

Quảng Nam rà soát những dự án chậm tiến độ 

UBND các huyện phải chuyện trách nhiệm trong việc nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư chỉnh trang phù hợp để mang lại tính khả thi, đảm bảo tính kết nối của các dự án về hạ tầng chung của khu vực. Bên cạnh đó, còn yêu cầu nhà đầu tư phải thực hiện công tác chỉnh trang theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền thông qua, những trường hợp nhà đầu tư không thực hiện việc chỉnh trang sẽ không được tiếp tục thực hiện dự án.

Đối với các dự án không mang tính khả thi trong công tác giải phóng mặt bằng thì sẽ tổ chức kiểm tra, rà soát, điều chỉnh quy hoạch đưa vào chỉnh trang để kết thúc dự án.

Ngoài ra, đối với những dự án chậm tiến độ do nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính, thiếu năng lực sẽ được UBND cấp huyện kiểm tra, báo cáo Sở kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra tham mưu UBND tỉnh chấm dứt một phần hoặc toàn bộ dự án.

Về UBND tỉnh Quảng Nam sẽ yêu cầu ưu tiên quỹ đất này để thực hiện chỉnh trang kết hợp với nhà đầu tư xây dựng các khu tái định cư, các công trình công cộng, cây xanh,...

Tham khảo ngay:   >>>  Dự án The Faifo Complex