Luôn chú trọng vào chất lượng nguồn nhân lực, Lâm Thủy Mộc Corporation đã khởi động 2021 với chương trình đào tạo hội nhập dành cho các Chuyên viên Tư vấn BĐS. Trên tinh thần đó, chúng tôi luôn xây dựng nhiều khóa đào tạo và cải tiến liên tục để nâng cao chất lượng nhằm phát triển một đội ngũ Chuyên viên Tư vấn giỏi về chuyên môn, chuyên nghiệp về kỹ năng và tận tâm trong công việc.

Vừa qua, Lâm Thủy Mộc đã tổ chức thành công khóa đào tạo giúp các tân chiến binh hội nhập với văn hóa uy tín – trách nhiệm và kỷ luật của Công ty, đồng thời trang bị đầy đủ những kiến thức, kỹ năng cần thiết làm tiền đề cho các Chuyên viên tư vấn tự tin chia sẻ và đem đến những giá trị tốt cho quý khách hàng.

Cùng chúng tôi nhìn lại một số hình ảnh trong khóa đào tạo Chuyên viên tư vấn BĐS chuyên nghiệp vừa qua.

Đào tạo chuyên viên tư vấn bất động sản

 

Đào tạo chuyên viên tư vấn bất động sản

Đào tạo chuyên viên tư vấn bất động sản

Đào tạo chuyên viên tư vấn bất động sản

Đào tạo chuyên viên tư vấn bất động sản

Đào tạo chuyên viên tư vấn bất động sản

Đào tạo chuyên viên tư vấn bất động sản

Đào tạo chuyên viên tư vấn bất động sản